Verksamhetsområden

Brottmål: Försvarsadvokat, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.
Affärsjuridik: Avtal, tvister och konsultationer.
Civilrätt: Tvister, avtal, konsultationer samt fastighetsrätt m.m.
Omhändertagandemål: LVU, LVM och LPT.


Välkommen att kontakta mig!