Advokatfirman har sitt kontor på Follingboväg 6 i Visby. Kontoret är beläget i ett gult hus strax öster om Östercentrum, mellan Restaurang Lilla Elefanten (Gamla ICA Malmros) och Stranges, i höjd med rondellen som bland annat binder ihop Österväg, Endreväg och Follingboväg. Kontoret ligger på övervåningen i det gula huset med ingång från Follingboväg. För dig som besöker kontoret med bil så finns parkeringsplats på fastigheten med infart från Havdervägen som förbinder Follingboväg med A7-området. Högra sidan är reserverad för besökande.