Om Advokat Lars Dahlström

Efter juridikstudier i Lund var jag under drygt tio års tid verksam som jurist i Stockholm. Först som tingsnotarie vid Södertälje tingsrätt och sedan som biträdande förbundsjurist vid Sveriges Fastighetsmäklarsamfund. Därefter biträdande jurist vid Advokatfirman Smitt samt biträdande jurist, advokat och delägare vid Advokatkollegiet KB. Jag antogs som ledamot i Sveriges Advokatsamfund 1994. Från att tidigare ha arbetat med affärsjuridik, avtalsrätt, civilrätt, tvister och fastighetsrätt har jag, sedan jag flyttade hem till Gotland 1996, allt mer kommit att specialisera mig på brottmål. Företrädesvis som försvarare, men även som målsägandebiträde och företrädare för barn. Jag åtar mig även affärsjuridiska och civilrättsliga uppdrag innefattande avtalsskrivning, tvister fastighetsrätt, liksom andra offentliga uppdrag såsom omhändertagande av barn enligt LVU m.m.